Wyszukiwarka

Kościół pw. św. Stanisława BM w Jodłowej

 

Kościół pw. św. Stanisława w Jodłowej − zabytkowy drewniany kościół z XVII wieku, znajdujący się w centrum wsi Jodłowa. Obiekt na trasie szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego (trasa VIII).

Kościół św. Stanisława został wybudowany w latach 1670 − 1679 na miejscu poprzedniego kościoła parafialnego, zniszczonego przez pożar w 1656 roku. Konsekrował go w 1683 roku Mikołaj Oborski, biskup krakowski. Jest to barokowa, trójnawowa świątynia konstrukcji zrębowej, zbudowana z drewna modrzewiowego i jodłowego na podmurówce z kamienia. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym krytym blachą z barokową wieżyczką sygnaturki. Prezbiterium kościoła jest zamknięte trójbocznie. Nawa główna jest oddzielona od naw bocznych zamkniętymi półkoliście arkadami. Wnętrze kościoła pokryte jest polichromią figuralną i ornamentalną z 1932 roku, autorstwa Józefa Dutkiewicza. Ołtarz główny i ołtarze w nawach bocznych kościoła reprezentują styl barokowy. Ponadto w wyposażeniu znajdują się dwa klasycystyczne ołtarze boczne, rokokowa ambona w kształcie łodzi i kamienna renesansowa chrzcielnica z XVII wieku.

Kościół św. Stanisława stanowił od 1900 roku ośrodek kultu Dzieciątka Jezus, którego figurka (kopia figury z kościoła karmelitów w Pradze) była umieszczona w ołtarzu głównym. W 2008 roku figurka została przeniesiona do nowo wybudowanego Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Od roku 2011 w ołtarzu głównym znajduje się obraz "św. Mikołaj" z 1528 roku. Kościół św. Stanisława od 2010r. poddawany jest pracom konserwatorsko-remontowym. W ramach powyższych prac wykonano nowe fundamenty, wymieniono podwaliny na nowe, oraz część poszycia zewnętrznego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl