Wyszukiwarka

Góra Grzywacka

  

Góra Grzywacka (567 m n.p.m.) leży na północ od Kątów – wsi w której na turystów czekają miejsca w licznych gospodarstwach agroturystycznych. W 1999 r. powstała tu Kalwaria Miłosierdzia – na niezalesionym szczycie góry, do której to drogą od Kątów prowadzą stacje drogi krzyżowej, znajduje się Milenijny Krzyż Papieski z tarasem widokowym, z którego można obejrzeć panoramę okolicy. Poniżej szczytu znajduje się kaplica, w której umieszczono tablicę z wykazem fundatorów wieży.

Miejsce jest częstym celem wycieczek turystycznych. Biegną tędy szlaki: zielony – prowadzący z Gorlic do Ożennej; pomarańczowy – rowerowy, tworzący pętlę rozpoczynająca się i kończącą u podnóża góry oraz zielony – rowerowy „Śladami św. Wojciecha”, tworzący pętlę o długości 23 km, rozpoczynającą się i kończącą w Nowym Żmigrodzie. W pobliżu przebiegają także: szlak czerwony – fragment głównego szlaku beskidzkiego, ciągnącego się ponad 500 km z miejscowości Ustroń w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach oraz szlak papieski z oznaczonymi miejscami związanymi z późniejszymi pobytami ks. Kardynała Karola Wojtyły w Beskidzie Niskim i z pielgrzymką papieską w roku 1997.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl