Wyszukiwarka

Cmentarz z I wojny światowej w Jazowej

 

We wsi Jazowa na skraju lasu znajduje się cmentarz wojenny z okresu wojny 1914 - 1918 roku, świadczący o tragicznym przebiegu działań wojennych, mających miejsce na tych terenach. Po latach zapomnienia cmentarz został uporządkowany i ogrodzony. Cmentarz w Jazowej został zlokalizowany na dworskim polu w pobliżu granicy z gruntami wsi Kozłówek, w sąsiedztwie dawnej drogi prowadzącej z Jazowej do Łęk Strzyżowskich.

Został złożony na planie kwadratu o boku 25 metrów. Znajduje się tam dziewiętnaście kwater o szerokości ok. 2 m. W północnym narożniku stał wysoki na 5 metrów drewniany krzyż, który dotrwał do lat 70-tych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl