Wyszukiwarka

Kościół pw. św. Mikołaja w Bączalu Dolnym

 

Kościół pw. Świętego Mikołaja z 1667 r. wybudowany został z jodłowych bali ścinanych toporem. Świątynia utrzymana została w gotyckiej tradycji ciesielskiej posiada mniejsze od nawy prezbiterium, zamknięte trójbocznie z przylegającą zakrystią i sarbczykiem. Znajdująca się od frontu wieża o konstrukcji słupowo – ramowej zwieńczona została izbicą i dachem namiotowym. Budowla posiada dach jednokalenicowy kryty gontem z wieżyczką i jest otoczona sobotami. Odwiedzając zabytek tej rangi warto zwrócić uwagę na znajdującą się w nim belkę tęczową z figurami późnogotyckimi Marii i Świętego Jana oraz na krucyfiks z 1 poł. XVII w. Na uwagę zasługuje również chór muzyczny z prospektem organowym, fragmenty starej polichromii a także barokowy ołtarz główny i dwa ołtarze boczne. Znawcy zachwycą się zapewne amboną z XVII w. pokrytą późnorenesansową polichromią oraz chrzcielnicą późnogotycką ozdobioną motywami heraldycznymi. Zabytek został w latach 1974 – 75 zdemontowany i ustawiony w 1984 roku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Obecną świątynię wybudowano w latach 1957-59 z uwagi na architekturę warto nie pominąć ją podczas wędrówek po okolicy. Odwiedzając Bączal Dolny warto zobaczyć również drewnianą dobrze zachowaną i ciągle zamieszkałą plebanię a także najstarszą zachowaną w miejscowości nekropolię. Na znajdującym się na uboczu cmentarzu do dzisiaj można podziwiać dobrze zachowane, unikatowe groby i grobowce z XIX wieku.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl