Wyszukiwarka

Żarnowskie mosty

 

W miejscowości Żarnowa koło Strzyżowa, w ciągu drogi krajowej nr 988 Babica - Warzyce znajduje się most, który został zbudowany pod koniec XIX w., podczas budowy linii kolejowej.

Wybudowany most był żelbetowy, łukowy, dwuprzęsłowy, z jazdą górą. Całkowita szerokość pomostu wynosiła 6,20 m. Jezdnia miała szerokość 5,30 m. Na pomoście nie było wydzielonych chodników i pasów bezpieczeństwa. W końcu lat pięćdziesiątych stwierdzono konieczność poszerzenia pomostu. Opracowano nowe koncepcje. Prac remontowych jednak nie podjęto. W 1985 r. zespół pracowników i studentów Katedry Mostów Politechniki Rzeszowskiej stwierdził uszkodzenia przęseł, wywołane korozją. W latach 1989–1990 Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Rzeszowie wykonał ekspertyzę techniczną obiektu. W 1992 r. DODP zleciła Katedrze Mostów Politechniki Rzeszowskiej opracowanie opinii o przydatności mostu do dalszego użytkowania. Stwierdzono niecelowość remontu istniejących przęseł. W 1993 r. DODP w Rzeszowie ogłosiła przetarg na modernizację mostu: projekt łącznie z wykonawstwem.

W 2013 r. rozpoczęto prace przy nowym moście. Przęsło starego mostu umieszczono przy pomniku, który znajduje się obok mostu kolejowego na Wisłoku. Pomnik z 1969 r. (betonowy postument z armatą), z tablicą pamiątkową: „Tu 28 lipca 1944 roku miejscowy oddział AK w walce z okupantem niemieckim ochronił mosty przed zniszczeniem – w XXV rocznicę PRL ZBOWiD Żarnowa 1969 r.”. Wieś za bohaterską akcję obrony mostów i działalność partyzancką została odznaczona Krzyżem Walecznych.

Dla upamiętnienia tych walk w Żarnowej w latach 2004–2008 końcem lipca w rocznicę tzw. Bitwy o Żarnowskie Mosty organizowane były rekonstrukcje historyczne „Operacja Żarnowskie Mosty”, które przyciągały kilkutysięczną widownię. Widowiska historyczne przebiegały z udziałem grup rekonstrukcyjnych z kraju i zagranicy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl