Wyszukiwarka

Strzyżów

 

 

 

 

Powierzchnia: 140,23 km2

Ludność: 20 882 mieszkańców,

w tym miasto Strzyżów: 8 787 mieszkańców

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Strzyżowie,

38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 5

tel. (17) 27 613 54, fax (17) 27 632 19

e-mail: gmina@strzyzow.pl

www.strzyzow.pl


 

Gmina Strzyżów położona jest w południowej części województwa podkarpackiego a jej centralnym punktem jest miasto Strzyżów. Gmina usytułowana jest w bardzo interesujących przyrodniczo obszarach województwa, na terenie Pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego. Krajobraz charakteryzuje się długimi pasmami wzgórz o wysokości do 250 m. n.p.m. które w sporej części porastają gęste lasy iglasto-liściaste, pośród nich wiją się liczne potoki, z których wiele kończy swój bieg w rzece Wisłok. Nie brak tu też wąwozów, jarów i kotlin. Obszary o najwyższych wartościach krajobrazowych i ekologicznych są objęte ochroną prawną, a sieć takich obszarów tworzą Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Występuje tu klimat podgórski, przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie.

Administracyjnie Gmina Strzyżów graniczy od strony południowej z powiatem krośnieńskim, od wschodu z Gminą Niebylec, od zachodu z Gminą Wiśniowa i Wielopole Skrzyńskie, od północy z Gminą Czudec.

Gmina obejmuje miasto Strzyżów i 14 miejscowości: Bonarówka, Brzeżanka, Dobrzechów, Gbiska, Glinik Chorzewski, Glinik Zaborowski, Godowa, Grodzisko, Łętownia, Tropie, Wysoka Strzyżowska, Zawadka, Żarnowa, Żyznów.

 

Legendarne dzieje Strzyżowa sięgają IX wieku, czasów związku plemiennego Wiślan, kiedy to pogański książę wiślicki miał tu zbudować w widłach rzeki Stobnicy i Wisłoka strażnicę zwaną – Strzeżno. U schyłku X wieku tereny te weszły w skład piastowskiego państwa polskiego. Najstarszą wzmiankę źródłową stanowi dokument wystawiony w Budzie na Węgrzech w 1279 roku przez legata papieskiego Filipa, potwierdzający dziesięciny należne klasztorowi cystersów w Koprzywnicy, które mieli płacić mieszkańcy Strzyżowa.

Strzyżów juz jako zorganizowany gród pojawia się w "Liber beneficorum" Jana Długosza. Największy rozkwit terenów Strzyżowa przypada na XV-XVII w. kiedy to dobrze rozwnięte było tkactwo, działał wielki blich (miejsce, gdzie się bieli tkaniny i przędzę), cechy zrzeszały płócienników, sukienników, foluszników, a dla Strzyżówa były to czasy rozwoju kontaktów handlowych z ośrodkami miejskimi w Polsce, na Węgrzech i Słowacji.

Patronem Strzyżowa jest św. Michał. Herb przedstawia wizerunek świętego trzymającego w lewej ręce wagę w prawej miecz, jego stopa spoczywa na głowie pokonanego smoka. Zachowała się odbitka herbowej pieczęci, pochodząca z poł. XIX w.

Na obszarze gminy znajduje się wiele ciekawych i cennych historycznie obiektów zabytkowych, m.in. kościół parafialny w Strzyżowie (XV-wieczny – z wystrojem barokowym), budynek dawnej synagogi (II poł. XVIII w.), zespół pałacowy (XIX w.), zespół dworski (ok. 1786r,), tunel schronowy z okresu II wojny światowej, zespół pałacowy (I poł. XIX w.) w Żyznowie, XIX-wieczna drewniana cerkiew parafii gr. – kat. w Bonarówce (1841r.).

Gmina Strzyżów dysponuje także bogatą bazą sportowo-rekreacyjną, którą stanowią: kryta pływalnia z kompleksem basenów, stadion sportowy, hale sportowe, kort tenisowy, wyciąg narciarski, strzelnica sportowa, park sportowo-rekreacyjny, pola biwakowe oraz kompleks ścieżek edukacyjno-rekreacyjnych (w tym ścieżka zdrowia z elementami konstrukcyjnymi i przeszkodami do ćwiczeń oraz ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna z tablicami poglądowymi i elementami architektury krajobrazu i bazą noclegową). Ponadto Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim prowadzi naukę jazdy konnej dla początkujących i zaawansowanych, doskonali umiejętności jeździeckie w dyscyplinie skoków oraz pokazy sportowej jazdy konnej.

Gmina Strzyżów, to doskonałe miejsce na spędzenie wolnego czasu zarówno dla osób poszukujących relaksu i równowagi w ciszy, wśród pięknej przyrody, jak i szukających wrażeń amatorów sportów zimowych czy kolarstwa górskiego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl