Wyszukiwarka

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Z. Leśniaka w Strzyżowie

  

Muzeum powstało dzięki przekazaniu zbiorów muzealnych Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej. Gromadzenie eksponatów zostało zapoczątkowane w 1959 r. przez nauczyciela Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie - Zygmunta Leśniaka. Mieszkańcy oddawali swoje rodzinne pamiątki, dokumenty, przedmioty codziennego użytku chcąc je ocalić od zapomnienia, przekazać ich historię oraz wzbogacić wiedzę o ziemi strzyżowskiej, żeby pamięć o nich została przekazana młodszym pokoleniom. Początkowo eksponaty przechowywano w Izbie Pamięci urządzonej przy Liceum i Gimnazjum w Strzyżowie. Następnie znalazły się w Społecznym Muzeum Regionalnym TMZS (od 1972 roku). Nowa samodzielna jednostka organizacyjna została powołana uchwałą Rady Miejskiej w dniu 1 lipca 2011 roku.

Muzeum posiada ok. 5 tyś. eksponatów z różnych dziedzin. Stanowią je zbiory paleontologiczne, archeologiczne, numizmatyczne oraz sfragistyka, archiwalia, militaria, a następnie rzemiosło, etnografia i sztuka.

Do zabytków archeologicznych należą artefakty znalezione w okolicach Strzyżowa świadczące o istnieniu osadnictwa na naszych ziemiach w okresie epoki kamienia gładzonego, następnie w epoce brązu i okresie wpływów rzymskich oraz w czasach wczesnego i późnego średniowiecza. Wśród zbiorów historycznych znajdują się: broń biała, następnie monety, a wśród nich te najstarsze – denar rzymski (II w.n.e), denar krzyżowy (XI w.) oraz cała kolekcja polskich monet z okresu XIV-XVII wieku, a także duża kolekcja banknotów z okresu XIX-XX wieku. Z okresu II wojny światowej pochodzi szereg eksponatów – dokumenty osobiste, medale, mundury, militaria. Archiwalia stanowi spora ilość dokumentów historycznych: sądowych, urzędowych, szkolnych. Zbiory prezentujące kulturę materialną to zabytkowe meble, wyroby miejscowego rzemiosła, fajki z okresu XVIII – pocz. XX w., następnie zbiór książek z XVII-XIX wieku oraz czasopisma z początku XX wieku. Do zbiorów etnograficznych należą przedmioty i urządzenia stosowane w gospodarstwach rolnych i domowych, narzędzia do pracy, przedmioty codziennego użytku. W zbiorach sztuki znajduje się ok. 200 prac. Są to obrazy olejne na płótnie, akwarele, grafiki, rysunki, rzeźby, wykonane głównie przez miejscowych twórców.

Tymczasową siedzibą Muzeum Samorządowego i miejscem przechowywania eksponatów był Dwór Dydyńskich (ul. Modrzewiowa 1A). Główna siedziba muzeum mieści się w Strzyżowie przy ul. Łukasiewicza 10, natomiast w dwóch kolejnych – na poddaszu kamienicy Rynek 15 oraz w Synagodze znajdują się filie muzeum, w których zorganizowano ekspozycje.

Dane kontaktowe:

tel. . 888 465 105, 889 839 031

e-mail: muzeum.samorzadowe.strzyzow@gmail.com

Muzeum czynne: wt. – ndz.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl