Wyszukiwarka

Zespół dworsko-parkowy Jabłonowskich w Krościenku Wyżnym

  

Do ważnych i zabytkowych miejsc w gminie Krościenko Wyżne należy niewątpliwie Zespół Parkowo-Dworski, gdzie przed laty znajdował się piękny modrzewiowy dwór z XVII w. Obecnie można podziwiać odrestaurowaną oficynę dworską. Dwór był miejscem uczty weselnej Aleksandra Fredro z Zofią Skarbkową – córką Józefa Jabłonowskiego, urządzonej 9 listopada 1828 r. staraniem siostry komediopisarza, a ówczesnej pani tutejszych posiadłości Cecylii Jabłonowskiej z Fredrów. W dworze u Leona Jabłonowskiego syna Józefa przebywali: Wincenty Pol, Seweryn Goszczyński oraz Ludwik Jabłonowski – pamiętnikarz, poeta, powstaniec. Zespół parkowo-dworski jest częścią Międzynarodowego Szlaku Turystycznego „Śladami Aleksandra Fredry”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl