Wyszukiwarka

Szczyt widokowy "Baranek" w Wiśniowej

  

Ciekawym miejscem w Wiśniowej jest punkt widokowy „Baranek”, znajdujący się na szczycie przysiółka Balice. Jest to najwyższe wzniesienie, na którym zbiegają się granice Wiśniowej, Szufnarowej i Niewodnej. Regionalne określenie „Baranek” przyjęło się nie od wypasanych tam owiec, a raczej od nazwiska gospodarza Baran. Jest rzeczą pewną, iż z tego miejsca można podziwiać rozległe, niepowtarzalne krajobrazy, a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zobaczyć pasma górskie Tatr.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl