Wyszukiwarka

Dąb "Jagiellon" - pomnik przyrody w Rzepniku

 

W krajobraz cerkwi pw. św. Paraskewy wpisał się sędziwy, bo ponad 500-letni, bezszypułkowy dąb. Drzewo o obwodzie 580 cm, wysokości 17 m i średnicy korony 14 m może pamiętać jeszcze czasy Unii brzeskiej z 1596 r. W 1997 r. dokonano konserwacji tego wielowiekowego drzewa. Dąb „Jagiellon” został uznany za pomnik przyrody i pozostaje pod ochroną prawną.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl