Wyszukiwarka

Izba Muzealna w Krościenku Wyżnym

 

Pod opieką Koła Gospodyń Wiejskich z Krościenka Wyżnego znajduje się Izba Muzealna, gdzie odnaleźć można wiele „śladów z dawnej kultury”. Wśród eksponatów znajdują się m.in. makiety strojów ludowych, sprzęt kuchenny, warsztaty: tkacki i szewski, narzędzia do obróbki lnu, przędzenia, prania, prasowania, dokumenty i sprzęt szkolny, dawne zdjęcia, czasopisma, a także figurki, obrazy, sprzęt liturgiczny i księgozbiór ze starego kościoła pochodzącego z 1450 r., a nielegalnie rozebranego w 1911 r. oraz ciężki sprzęt gospodarski. Izba jest częścią Transgranicznego Szlaku Rowerowego „Beskidzkie Muzea”, który łączy około 20 placówek muzealnych w miejscowościach przy granicy polsko-słowackiej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl