Wyszukiwarka

Cmantarz wojenny nr 229 w Błażkowej

 

Cmentarz nr 229, usytuowany wyniośle na wzgórzach w północnej części wsi, znakomicie wkomponowany został w malownicze Pogórze Beskidu Niskiego, zachowując jednocześnie nastrój niewielkiego cmentarzyka wiejskiego o specyficznym wyrazie. Wzniesiony w latach 1915-18, stanowi samodzielne założenie przestrzenne. Oś kompozycyjną zamyka duży krzyż ze stylizowaną koroną cierniową. Na jego cokole tablica oraz napis w języku niemieckim, który tłumaczy się w następujący sposób: „Teraz wy czuwajcie my zmęczyliśmy się”. Spoczywa tu łącznie 89 żołnierzy, przynależących do armii austriackiej, węgierskiej i rosyjskiej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl