Wyszukiwarka

Rezerwat "Prządki" w Czarnorzekach

  

Rezerwat Skalny „Prządki” to perła Pogórza. Są bez wątpienia najpopularniejszym
i najczęściej odwiedzanym rezerwatem w południowo-wschodniej Polsce. Leżą na pograniczu wsi Czarnorzeki i Korczyna. Najwyższy punkt rezerwatu znajduje się na wysokości 520 m n.p.m. „Prządki” to grupa skał zbudowanych z gruboziarnistych piaskowców ciężkowickich
o charakterystycznych formach. Wyraźnie dominują nad okolicą - wznoszą się na wysokość do 25 metrów. Ich wiek geologiczny określany jest jako dolny eocen (55 - 35 mln lat temu). Prządki reprezentują jedną z form wietrzenia eolicznego, określaną jako tzw. grzyby skalne. Charakterystyczną ich cechą jest obecność struktur komórkowych, tj. małych zagłębień na powierzchni, powstałych w wyniku różnej odporności na wietrzenie chemiczne
i mechaniczne.

Skałki nadal podlegają ciągłemu wietrzeniu, głównie korazji oraz deflacji (wywiewaniu), ale jest to proces długotrwały, więc jeszcze następne pokolenia, przy odpowiedniej ich ochronie, będą mogły podziwiać niezwykłe formy stworzone przez naturę.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl