Wyszukiwarka

Kaplica Denkerów wraz z zabytkowym cmentarzem w Gogołowie

  

Na cmentarzu w Gogołowie w otoczeniu drzew i starych nagrobków stoi Kaplica grobowa Denkerów, wzniesiona w 1869r. z fundacji Denkerów. Zachwyca pięknem późnoklasycystycznej dekoracji. Wnętrze kaplicy jest sklepione kolebkowo, ściany wewnątrz podzielone zostały pilastrami o ceramicznych kapitelach wspierających belkowanie. Wewnątrz znajduje się ołtarz z rzeźbami św. Piotra i Pawła oraz obraz przedstawiający krucyfiks. W kaplicy zostały przeprowadzone liczne remonty w celu utrzymania jej sprawności technicznej. W podziemiach kaplicy pochowana jest część rodziny Denkerów, a obok kaplicy pochowany jest generał Ignacy Kruszewski.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl