Wyszukiwarka

Pomnik przyrody - dąb szypułkowy w Dęborzynie

 

Jednym z okazałych pomników przyrody usytuowanych w miejscowości Dęborzyn a tym samym w Gminie Jodłowa jest dąb szypułkowy. Jest to okazały rozłożysty dąb liczący kilkaset lat, wpisany do rejestrów pomników przyrody. Rośnie po prawej stronie drogi powiatowej z Jodłowej do Pilzna.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl