Wyszukiwarka

Figura św. Floriana w Przybówce

 

Jej powstanie datuje się na 1822 r., jednak według obecnych właścicieli dworku, gdzie pierwotnie znajdował się pomnik, powstał on w 1872 r., a fundatorami byli hrabina Emilia Łosiowa i Wincenty Petrowicz.

Figura ta, jest wykonana z kamienia i została ustawiona na klasycznym cokole. Na nim wykonano napisy, z których dziś czytelne są tylko słowa „Bogu na chwałę”, niestety nie wiadomo co w dalszej części głosił napis. Nieczytelna jest także data, którą umieszczono na dole cokołu.

W 1989 r., właścicielka posiadłości Stanisława Narbuttowicz przekazała dar dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybówce, w postaci figury św. Floriana. Figura została umieszczona w centrum wsi, przy Domu Strażaka, a na cokole umieszczono napis „Dar dla społeczeństwa Przybówki i Ochotniczej Straży Pożarnej od Stanisławy Narbuttowicz”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl