Wyszukiwarka

Punkt widokowy - Góra Kiczary w Rzepniku

  

Po prawej stronie drogi, prowadzącej od Pietruszej Woli przez Rzepnik, powyżej cerkwi, za ostatnimi zabudowaniami, znajduje się wzniesienie Kiczary (438 m n.p.m.). Jego zbocze, od strony południowej to wychodne fliszu karpackiego, dominującego w budowie geologicznej Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego. Można tu oglądać stare wyrobiska kamienia, używanego w przeszłości do stawiania fundamentów domów i obiektów gospodarczych. Skalne osuwiska, wąskie rozpadliny, uskoki z rzadka porośnięte niską roślinnością, odsłaniają układ warstw geologicznych. Ze szczytu wzniesienia roztacza się piękna panorama znacznej części Pogórza (przy dobrej pogodzie zobaczyć można również Tatry), z bogatym drzewostanem, będącym pozostałością Puszczy Karpackiej, głębokimi wąwozami i jarami, dolinami górskich potoków. Występuje tu często zjawisko inwersji termicznej. Wówczas chłodne masy powietrza zalegają niżej, a ciepłe wyżej. Podczas bezchmurnych poranków, poniżej Kiczary, nad lasami pojawiają się gęste ławice mgieł, dające złudzenie zawieszenia między niebem i ziemią.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl