Wyszukiwarka

Zespół dworski Starowieyskich w Bratkówce

  

W Bratkówce znajduje się, powstały około połowy XIX w. neogotycki dwór, należący niegdyś do Starowieyskich. Jest to budynek parterowy z frontem zwróconym na północ. Piwnice są sklepione ceglasto. Portal główny zamykają po bokach dwa filary, podtrzymujące gzyms. Elewacja zachodnia ma dobudowaną kaplicę, założoną na rzucie prostokąta. Wnętrze sklepione jest kolebkowo z lunetami.

Ta dawna siedziba rodu Starowieyskich oraz Uniwersytetu Ludowego, dziś jest siedzibą Szkoły Podstawowej im. błogosławionego Stanisława Starowieyskiego oraz Oddziału Przedszkolnego.

Dwór (szkoła) otoczony jest parkiem z licznymi okazami starych drzew. W 1998 r. zinwentaryzowano park w Bratkówce. Zakres prac obejmował nie tylko starodrzew parkowy, ale także drzewa młodsze, w tym także samosiewy.

W 1989 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję w sprawie wpisania Dworu Starowieyskich wraz z parkiem krajobrazowym do Rejestru Zabytków Województwa Krośnieńskiego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl