Wyszukiwarka

Pomnik partyzantów z II wojny światowej w Dębowej

  

Pomnik Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej został wybudowany w 1946r. jako dowód pamięci o poległych partyzantach. Podczas walk z Niemcami 19.08.1944r. zginęło pięciu żołnierzy Armii Krajowej. Na pomiku znajduje się marmurowa tablica zawierająca wygrawerowane nazwiska i imiona poległych partyzantów. Pomnik znajduje się na skrzyżowaniu dróg Jodłowa – Czermna.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl