Wyszukiwarka

Rezerwat przyrody "Herby" w Jazowej

  

Rezerwat przyrody "Herby" w Jazowej został utworzony w 1999 r. i obejmuje obszar lasu o powierzchni 145,85 ha, położony w granicach gmin Frysztak i Wiśniowa w Nadleśnictwie Strzyżów w Czarnorzecko - Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. W szczytowej partii malowniczych wzniesień położone są skałki zwane "Herbami" - 496 m n.p.m. Rozciągają się począwszy od drogi leśnej Kozłówek - Łęki Strzyżowskie na długości ok. 1,5, km tworząc grupy lub występując pojedynczo, w postaci ambon, progów oraz grzęd, prowadząc w kierunku wschodnim do przełomu Wisłoka zwanego również "Bramą Frysztacką". Pasmo porośnięte jest lasami grądowymi i buczyną. Dość licznie występuje także jodła. Spośród występujących na tym terenie 160 gatunków roślin, 13 podlega ochronie gatunkowej – w tym m.in. storczyki: kruszczyk szerokolistny, podkolan biały i buławnik mieczolistny i kilka gatunków widłaków. W rezerwacie i na jego obrzeżach często można zobaczyć ptaki drapieżne - jastrzębie, myszołowy i puchacze.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl