Wyszukiwarka

Zabytkowa biblioteka we Frysztaku

 

Parcela, na której znajduje się zabytkowa biblioteka została wydzielona jako budowlana w 1889 r. i wpisana na rzecz burmistrza Jana Zaniewskiego. W 1897 r. kupiła ją Wanda Ruzamska, a w 1903 r. nabyła ją Kamila Hanuszowa. Można domyślać się, że ta ostatnia dopiero postawiła dom. W 1911 r. właścicielką stała się Kordaszewska, od której posiadłość kupił Józef Paczosa. Sprzedał ją w 1925 r. gminie frysztackiej. Zapewne wówczas dobudowano szersze skrzydło budynku. Po remoncie znalazł tu pomieszczenie sąd grodzki, na tyłach działki zbudowano areszt. W 1947 r. władze zarządziły likwidację sądu we Frysztaku, który został ostatecznie zlikwidowany w 1949 r. Po tych wydarzeniach w budynku znajdowała się siedziba Rady Narodowej i Służby Weterynaryjnej. Od 1980 r. jest tu Gminna Biblioteka Publiczna. W 1991 r. przeprowadzono generalny remont.

Budynek murowany z cegły, otynkowany z kształtowaną w tynku, skromną dekoracją architektoniczną na ceglano-kamiennym fundamencie, oblicowanym piaskowcem. Dach kryty blachą, złożony z dwu części: przypuszczalnie starszej części prostokątnej, do której dostawiono część na rzucie szerokiego prostokąta, szerszą, od tyłu tworzący uskok. Budynek jest częściowo podpiwniczony, parterowy, nakryty dachem siodłowym, czterospadowym. Naroża opięte pozornymi pilastrami, w elewacji frontowej - boniowanymi. Z obu stron drzwi wejściowych znajdują się pionowe pasy pozornych boni. Drzwi wejściowe ujęte w profilowane obramienie, nad nim prostokątna płycina i krótki gzyms okapowany, profilowany. Ścianę wieńczy gzyms profilowany, nad nim ścianka kolankowa z prostokątnymi, poziomymi okienkami. Nad oknami dekoracja tłoczona z tynku, złożona z dwu poziomych, prostokątnych płycin i wklęsłych zewnętrznych naroży, między którymi umieszczono płycinę kolistą.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl