Wyszukiwarka

Izba Pamięci Wincentego Witosa w Markuszowej

 

W Domu Ludowym w Markuszowej znajduje się izba pamięci, która poświęcona jest historii okresu międzywojennego i II wojny światowej. Decyzję o jej utworzeniu podjęto w 1989 r. Jej organizacją zajął się miejscowy działacz społeczny Kazimierz Przystaś, współpracując z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Markuszowej. W zbiorach znajdują się pamiątki z pobytu Wincentego Witosa w Markuszowej w roku 1932. Wśród nich znajdują się m.in.: obraz olejny dworku w Markuszowej, portret Wincentego Witosa, sztandar Koła Ludowego, wręczony przez W. Witosa dnia 14 VIII 1932r., liczne fotografie żołnierzy z czasów II wojny światowej, dokumenty wojskowe w języku polskim i angielskim, kamienne epitafium Rodu Trzecieskich 1430 r.-1740 r., oraz wiele innych cennych eksponatów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl