Wyszukiwarka

Rezerwat przyrody "Góra Chełm", kapliczka przydrożna z 1910 r. w Jaszczurowej

  

Do charakterystycznych elementów krajobrazu miejscowości Jaszczurowa należą liczne wzgórza poprzecinane dolinkami rzecznymi, ciekawe konfiguracje terenu, liczne punkty widokowe i dużo wolnych przestrzeni. Terenem szczególnie atrakcyjnym pod względem turystyczno - rekreacyjnym jest najwyższe w okolicy wzniesienie – Góra Chełm (528 m n.p.m.). W celu zachowania cennej enklawy buczyny karpackiej oraz terenów źródliskowych wody mineralnej (z ujęciem w Stępinie), na tym terenie w 1996 roku utworzono rezerwat o powierzchni 155,4 ha. Rezerwat przyrody "Góra Chełm" usytuowany jest na Pogórzu Strzyżowskim, pomiędzy potokiem Stępinka - dopływem Wisłoka, a górą Klonową. Obszar rezerwatu znajduje się na terenie dwóch gmin - Frysztaka i Wiśniowej. W rezerwacie występują, m.in. takie rośliny chronione jak: wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, tojad mocny, listera jajowata, gnieźnik leśny i inne. Również wiele gatunków zwierząt znajduje tu odpowiednie warunki do życia, np. dziki, sarny, borsuki, jastrzębie, krogulce, sowy uszate i grubodzioby.

W Jaszczurowej na wzniesieniu, przy drodze prowadzącej w kierunku Stępiny znajduje się murowana kapliczka wzniesiona ok. 1910 roku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl