Wyszukiwarka

Zabytkowa apteka we Frysztaku

 

W latach 60-tych XIX w., gdy w mieście zaczęli osiedlać się na pobyt stały chirurgowie i doktorowie medycyny dla leczenia chorych ludzi powstała apteka ze składem leków i potrzeb chirurgicznych, a pierwszym jej założycielem był Nowakiewicz. 4 maja 1890 roku pożar, który dotknął mieszkańców miasta, objął też aptekę. W początkowych latach 80-tych XX wieku budynek zakupiono od spadkobierców Zasielskich dla szkoły. Część budynku nadal zajmowała apteka, a część Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Obecnie właścicielem jest Urząd Gminy Frysztak.

W tym parterowym budynku od początku jego istnienia znajdowała się apteka. Zbudowany został w 1870 r., być może przebudowany około 1900 r. Ustawiony jest frontem na północ, kalenicowo, na niewielkim stoku nad drogą, w otoczeniu starych drzew. Na licowanej ciosanym kamieniem podmurówce, murowany z cegły, pokryty blachą, na rzucie prostokąta z płytkim ryzalitem w tylnej elewacji. Dach siodłowy czterospadowy, nad ryzalitem dach siodłowy dwuspadowy. W elewacji frontowej nad wejściem uniesiona krawędź połaci dachu przechodzi w niewielki, dwuspadowy daszek. Elewacja frontowa siedmioosiowa. Na osi środkowej wejście ujęte w pozorny portal. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe z podziałem płycinowym. W płycinach rzeźbione rozety, wazony z kwiatami.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl