Wyszukiwarka

Kościół pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej

 

Neogotycki kościół w Ustrobnej powstał w 1877 r. Ufundował go ks. Henryk Zaremba Skrzyński, który ówcześnie był właścicielem wsi. Budowa trwała 17 lat. Poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się 13 czerwca 1860 roku, natomiast poświęcenie świątyni w 1877 r.

Obiekt wybudowano według projektu Teofila Żebrowskiego. W ołtarzu głównym znajduje się rzeźbiona grupa Pasji z przełomu XIX i XX w.Na uwagę zasługują także: krucyfiks wykonany w Monachium, rzeźba Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty wykonane przez krakowskiego rzeźbiarza Franciszka Wyspiańskiego. Dzwony odlano w pracowni Winner Neustadt i nadano im imiona: św. Jana Kantego, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i św. Franciszka Ksawerego.

Parafię erygowano 5 października 1895 roku, a pierwszym proboszczem został ks. Michał Goryl. Działania wojenne I i II wojny światowej nie oszczędziły kościoła. W 1917 r. wojska austriackie zrabowały dzwony kościelne, a w 1943 r. kościół został ograbiony i zniszczony w 60%. Dnia 16 października 1975 roku do parafii w Ustrobnej przyłączono wieś Bratkówka.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl