Wyszukiwarka

Kościół pw. św. Mikołaja (kaplica cmentarna) wraz z kwaterą z I wojny światowej

 

Do większych budowli religijnych na terenie gminy Jodłowa oprócz kościoła pw. św. Stanisława BM i Sanktuarium Dzieciątka Jezus zaliczyć można Kościół św. Mikołaja znajdujący się na cmentarzu. Rozmiarami jest on niewiele mniejszy od kościoła św. Stanisława. Wybudowany w 1882 r. murowany, wyremontowany w latach 1957-59.

Kościół p.w. Św. Mikołaja, zwany kaplicą cmentarną, zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części cmentarza parafialnego w Jodłowej. W 1974r. na ścianie frontowej umieszczono 4 tablice poświęcone pamięci ofiar II wojny światowej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl