Wyszukiwarka

Kościół pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy

 

Neogotycki kościół, murowany z cegły. Trzynawowa świątynia wzniesiona w latach 1904-1906. Kościół posiada polichromię wykonaną przez Juliusza Makarewicza w 1930 r. W jej wnętrzu znajduje się historyczne wyposażenie z XVIII-XIX w. Najcenniejszym zabytkiem jest Cudowna Figura Matki Bożej umieszczona w ołtarzu głównym. Figura pochodzi z końca XV stulecia, a wielowiekowy kult Matki Bożej Przeczyckiej został zwieńczony koronacją w 1925 r., a potem rekoronacją w 1975r. dokonaną przez kardynała Karola Wojtyłę. Uroczyste odpusty odbywają się 15 sierpnia, które gromadzą licznych pielgrzymów z okolicznych miejscowości.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl