Wyszukiwarka

Cmentarz żydowski (Wisowa)

  

Cmentarz żydowski w Jodłowej jest położony w sołectwie Wisowa na grzbiecie łączącym przysiółek z Rysowanym Kamieniem (427 m n.p.m.), około 2 km od centrum gminy. Cmentarz został założony w XIX wieku. Przed wojną był ogrodzony płotem z żerdzi. Cmentarz przetrwał lata Holocaustu, zniszczenia przyniosły mu dopiero lata powojenne. Na stan z listopada 2009 r., zachowało się w lesie kilkanaście nagrobków, część z nich jest całkowicie nie czytelna. Na kilku macewach zachował się tekst inskrypcji oraz symbole u szczytu.

W październiku 2012 r. do Jodłowej przybyli studenci z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z sekcji żydowskiej bliskowschodniego koła naukowego, działającego w ramach Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Z grupą przybył również dr hebraistyki Daniel Starzyński raz Zbigniew Niziński z Fundacji “ Pamięć, Która Trwa”. Celem wizyty był cmentarz żydowski na Wisowej i odczytanie inskrypcji hebrajskich na znajdujących się tam starych nagrobkach. Odczytano napisy z ponad 20 macew, powstała ich dokumentacja. Najstarsza odczytana macewa pochodzi z 1837 r. Odkryto również nagrobek rabina Jodłowej Pinchasa Elimelecha, zmarłego w 1914 r. oraz jego córki Chaji, zmarłej w 1928 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl