Wyszukiwarka

Droga krzyżowa ze stacjami Męki Pańskiej - figura Matki Bożej Echo z Lourdes w Korczynie

 

Z centrum Korczyny można przejść przez Łysą Górę do Kamieńca (ok. 4 km) plenerową Drogą Krzyżową, wybudowaną z okazji Jubileuszu roku 2000. Rozpoczyna się od I Stacji na ul. Dolińskiej, a kończy XIV Stacją na ul. Podzamcze – przy skale kultu Matki Bożej z Lourdes. Na jednej ze skał usytuowano figurę św. Bernadetty. Ustawienie tych figur ma być przypomnieniem objawień z 1858 r., a także uobecnieniem Orędzia Matki Bożej z Lourdes. Płaskorzeźby scen Męki Pańskiej wykonał artysta z Głowienki, Andrzej Samborski-Zajdel. Każda stacja osadzona jest na makiecie przypominającej „Krzyż Zasługi”, na którego ramionach zostały umieszczone tabliczki z nazwiskami najmłodszego pokolenia parafii, które w ten sposób oświadcza Zbawicielowi swoją miłość oraz wierność Kościołowi katolickiemu.

Każdego jedenastego dnia miesiąca drogą tą podążają tysiące wiernych z Korczyny, najbliższej okolicy oraz pielgrzymki z innych rejonów Polski.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl