Wyszukiwarka

Zespół dworski - Dwór Kombornia

  

Zespół dworski w Komborni to ziemiańska siedziba, której historia sięga XVI w. Wraz z zabytkowym parkiem w stylu angielskim, obejmuje obecnie powierzchnię 10 hektarów. Czasy największej świetności tej rezydencji związane są z objęciem jej w 1795 przez Adama Urbańskiego, który uczynił ją siedzibą swojego rodu.

Centralnym punktem zespołu jest murowany dwór z połowy XVII w., pierwotnie zapewne parterowy z dwoma alkierzami po bokach i gankiem na osi głównej. Na przełomie XVIII i XIX dwór podniesiono w środkowej części korpusu, a dawną sień na parterze przemurowano, urządzając obecne salony. Z tego też okresu pochodzą klasycystyczne polichromie na ścianach parteru, podkreślające ich reprezentacyjny charakter.

Końcem XIX w. architektura dworu uległa kolejnym zmianom. Dobudowano ośmioboczną kaplicę, przekształcono oficynę w skrzydło dworu i wybudowano łącznik w postaci przeszklonego ogrodu zimowego. Od strony elewacji południowej dodano taras wsparty na kolumnach.

Charakteryzując się malowniczo zestawionymi bryłami, dwór w Komborni nawiązuje odtąd do nieregularnych willi włoskiego renesansu, na których wzorowała się architektura końca XIX wieku, jako propozycja czegoś pomiędzy dworem a pałacem. I takim podziwiamy go do dzisiaj.

Choć cały zespół dworski nie uległ poważniejszym zniszczeniom w trakcie II wojny, to czasy powojenne nie były dla niego łaskawe. Dopiero w latach 2006 – 2011, gruntownie odrestaurowany pod nadzorem konserwatorskim, został zaadaptowany do nowych funkcji:

  1. Dwór mieści obecnie czterogwiazdkowy, butikowy hotel, a w nim: dwie wykwintne restauracje, luksusowe, stylowo urządzone pokoje oraz zabiegową cześć SPA w dobudowanym skrzydle południowym.

  2. Oficyna Dworska, którą wybudowano w XVIII wieku na innym, istniejącym w tym miejscu budynku, po renowacji w 2011r mieści komfortowe pokoje gościnne.

  3. Oranżerię wybudowano w 2009 r., wzorując się na zabytkowych przykładach tego typu budowli, z innych zespołów pałacowych na Podkarpaciu. Obecnie mieści rekreacyjną część SPA, na którą składa się kompleks basenów, saun i łaźni oraz grota solna.

  4. Stajnie dworskie, pochodzące z połowy XIX wieku, w wyniku prac rewaloryzacyjnych zupełnie zmieniły swoje pierwotne przeznaczenie - mieszczą obecnie nowocześnie wyposażone Centrum Bankietowo – Konferencyjne.

  5. Spichlerz, bodaj najstarszy, element zespołu dworskiego, z uwagi na znaczny stopień zniszczenia, może być podziwiany tylko z zewnątrz - prace w nim zostały zaplanowane w ostatnim etapie renowacji zespołu.

  6. Park, któremu krajobrazowy charakter nadano pod koniec XIX wieku, tworzy ponad 800 zabytkowych drzew oraz kompleks stawów, których układ jest pozostałością dawnej fosy obronnej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl