Wyszukiwarka

Kościół pw. św. Doroty w Harklowej

 

Kościół pod wezwaniem św. Doroty w Harklowej wzniesiony w 1896 roku wraz z dzwonnicą z 1935 r. wpisany został do rejestru zabytków pod numerem A-199/90. Pierwszy drewniany kościół, rozbudowany pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku, spłonął w 1894 roku. Obecny murowany pochodzi z końca XIX wieku i wykonany został według projektu Teodora Talowskiego. Do neogotyckiego kościoła zaprojektowano jednorodne stylowo wyposażenie, obejmujące ołtarze boczne oraz emporę organową wraz z prospektem. We wnętrzu zachowały się również elementy przeniesione z dawnego drewnianego kościoła. Najstarszym obiektem wyposażenia kościoła jest kamienna kropielnica z lat siedemdziesiątych XV wieku. Ze starego kościoła prawdopodobnie pochodzi również obraz przedstawiający Chrystusa na krzyżu w typie ikonograficznym „Chrystusa Milatyńskiego”, popularny w czasach kontrreformacji. Na uwagę zasługuje barokowy ołtarz główny, który można datować na drugą połowę XVIII wieku. Jego pochodzenie nie jest znane, jednakże z uwagi na cechy stylistyczne można łączyć go ze środowiskiem lwowskim. W ołtarzu zamiennie z siedemnastowiecznym krucyfiksem prezentowany jest obraz św. Doroty. Obraz nosi w sobie cechy malarstwa prerafaelitów, czyli Bractwa św. Łukasza i stanowi on komplet do neogotyckiego wyposażenia świątyni.

Będąc w Harklowej warto odwiedzić także cmentarz parafialny. Znajduje się na nim zbiorowa mogiła 68 partyzantów i ofiar II wojny światowej ekshumowanych z terenu Gminy Skołyszyn i okolicy. Na cmentarzu znajduje się także mogiła w której pochowany został kadet wojsk austriackich Zygmunt August de Demkowicz Dobrzański - Goliescu biorący udział w powstaniu styczniowym w 1863 r. w oddziale generała Edmunda Różyckiego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl