Wyszukiwarka

Zalew w Krempnej

  

Budowę zbiornika w Krempnej rozpoczęto w 1968 r., a zakończono w 1971 r. Zbiornik wodny zamknięty jest zaporą na rzece Wisłoce w km 145+238, która służy do piętrzenia wody dla celów rekreacyjnych i przeciwpowodziowych jako zbiornik małej retencji. Składa się z zapory betonowej i ziemnej. W korpusie zapory betonowej znajdują się 4 upusty zamykane zasuwami metalowymi i drewnianymi. Zapora ziemna o długości 60 m posiada szerokość korony 5 m. Czasza zbiornika o powierzchni ok. 4,5 ha składa się z działek będących własnością gminy i Skarbu Państwa.

Zalew był niegdyś popularny wśród miłośników wędkowania i innych form aktywnego wypoczynku nad wodą. Utworzono tutaj kilka ośrodków wypoczynkowych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl