Wyszukiwarka

Kościół pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy - dawna cerkiew pw. św. Dymitra Męczennika

  

Desznica była kiedyś częścią Łemkowszczyzny. Wieś i najbliższą okolicę zamieszkiwali przeważnie grekokatolicy, więc od wieków stała tu cerkiew. Drewniana świątynia spłonęła, a w 1790 r. wybudowano nową pw. św. Dymitra Męczennika. Jednonawową świątynię z kruchtą, czyli przedsionkiem, zbudowano z kamienia piaskowego z tutejszego terenu. Pod względem architektonicznym nie ma wyraźnego stylu. Jest podobna do kościołów rzymskokatolickich. Wnętrze jest barwne, całkowicie pokryte polichromią.

Odnowiono ją i upiększono dzięki staraniom św. kardynała Sembratowicza z Desznicy. Konsekrowano ją 08.04.1891 r. Cerkiew wyposażona była w obrazy w srebrnych ramach (min. portret kard. Sembratowicza). Zostały one wraz z innymi przedmiotami (m.in. ikonami z ikonostasu) wywiezione do ZSSR. Pozostałe ramy ikonostasu przerobiono na ołtarz główny i 4 ołtarze boczne, stanowiące obecny wystrój świątyni. Do dziś znajdują się tutaj dzwon i żyrandol z cerkwi w Kotani.

W roku 1947 w Desznicy utworzono ekspozyturę parafii żmigrodzkiej, do której należały Desznica i Jaworze, a cerkiew zaś zaadaptowano na świątynię rzymskokatolicką.

W 1952 r., wędrując po Beskidzie Niskim ksiądz Karol Wojtyła odprawił mszę w zabytkowej cerkwi. Turyści przemierzający szlak papieski lub przechodzący przez Kąty, Desznicę i Jaworze, mogą natknąć się na głazy i tablice upamiętniające pobyt przyszłego Ojca Świętego, który wracał tu kilkakrotnie.

Ołtarz główny posiada relikwie św. Wojciecha i św. Katarzyny. W kościele znajdują się także relikwie św. Siostry Faustyny, bł. Jana Pawła II, bł. Karoliny oraz bł. ks. Władysława Findysza.

Poniżej świątyni usytuowany jest zabytkowy cmentarz wojenny nr 7 z I wojny światowej. Zaprojektowany został przez Duszana Jurkovicza. Kamienny mur otaczający cmentarz i pola grobowe zostały gruntownie odrestaurowane w 2010 r. Cmentarz otacza w całości kamienny mur przykryty parapetowym daszkiem. Wejście stanowi drewniana okuta bramka usytuowana na szczycie, do której wiodą kamienne schodki. Na narożach muru ustawione są masywne sześcienne krzyże z kamienia.

Tablice inskrypcyjne umieszczone na pylonach po obu stronach wejścia głoszą:

Mocno okrzepły lud z wdzięcznością zdobi

Wieńcami chwały groby swych zwycięskich synów

oraz

Gdy broń wypadła wam z rąk, braćmi staliście się zwycięzców,

Zgodnie utuliła was śmierć na tym skrawku poświęconej ziemi.

W pobliżu leży również cmentarz łemkowski z nagrobkiem ostatniego greckokatolickiego opiekuna cerkwi – ks. Mikołaja Liskiewicza.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl