Wyszukiwarka

Skałki Jagiellońskie - zespół skałek w Pietruszej Woli

 

Skałki Jagiellońskie to ciąg malowniczych form skalnych w pobliżu wsi Łączki Jagiellońskie - Pietrusza Wola. Tworzą one kontynuację pasa wychodni piaskowca ciężkowickiego, ciągnącą się w obrębie Pogórza Strzyżowsko – Brzozowskiego. Z wychodni tej ukształtowane są również Prządki i Zaginione Skałki.

Zlokalizowane są w czterech samodzielnych skupiskach skalnych. Umownie, poszczególne grupy skalne, nazywane są od dominujących gatunków spotykanych tam drzew. Wyróżniane są zatem: Dębowe, Bukowe, Jarzębinowe i Brzozowe Skały. Należy dodać, że większość z obiektów posiada ciekawe możliwości wspinaczkowe.

Dębowe Skały to mała grupka skalna, składająca się z dwóch niewielkich formacji płytowych opadających na południe. Formacje te nadają się wyłącznie do bardzo krótkich wspinaczek boulderingowych.

Ciekawy Mur Bukowych Skał to wspaniała grupa do prowadzenia dróg wspinaczkowych o różnym stopniu trudności. W murze tym wyodrębnia się pięć formacji ścianowych, wśród nich na uwagę zasługują: Kotek, Podwójna Płyta i Płetwa.

Jarzębinowe Skałki to ciąg skałek o formacjach ścianowo-płytowych o charakterze ambon skalnych. Do najciekawszych należą: Zwalista – Pielgrzym, Trybuna – Sfinks i Poziomka – Dromader.

Samodzielną skałką, w okolicy której napotykamy jeszcze parę mniejszych, nie mających znaczenia skałek, jest Machowa Skała – Zwierznik – Mamut. Mamut znajduje się wśród Brzozowych Skał.

Skałki stanowią w większości formacje ścianowo – płytowe w postaci ambon skalnych. Brak w nich zupełnie form w kształcie baszt czy grzybów skalnych. Skałki występują niejednokrotnie w dość dużym rozproszeniu, a ich wysokość dochodzi maksymalnie do 15 m.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl