Wyszukiwarka

Rezerwat przyrody "Góra Chełm" z zabytkową kapliczką w Stępinie

 

Rezerwat leśny Góra Chełm utworzony został 14 czerwca 1996 r. Zajmuje powierzchnię 155,40 ha i położony jest na Pogórzu Strzyżowskim, pomiędzy potokiem Stępinka, stanowiącym dopływ Wisłoka a Górą Klonową na terenie gminy Frysztak oraz gminy Wiśniowa. Celem utworzenia tego rezerwatu była ochrona enklawy lasów bukowych, porastających górę Chełm oraz wspaniałe zespoły źródliskowe. Do gatunków chronionych zwierząt na terenie rezerwatu zaliczymy dzika, sarnę, borsuka, jastrzębia, krogulca, sowę uszatą oraz grubodzioba. Natomiast do gatunków chronionych roślin zaliczymy: wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, tojad mocny, listera jajowata oraz gnieźnik leśny. Teren obfituje w dobre źródła, m.in w Stępinie produkowana jest woda „Polonea”.

Na szczycie góry znajduje się zabytkowa kapliczka. Jest miejscem sakralnym, z którym wiąże się wiele legend. Raz w roku odprawiana jest tam Msza święta. Została zbudowana w konstrukcji słupowo-zrębowej, szalowana gontem z okrągłymi oknami. We wnętrzu obraz Matki Boskiej Leżajskiej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl