Wyszukiwarka

Muzeum Wsi w Odrzykoniu

 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Odrzykoniaków, działającego w miejscowości i władz samorządowych gminy Wojaszówka powstało w Odrzykoniu pierwsze na Podkarpaciu Muzeum Wsi, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 16 sierpnia 1998 roku w ramach obchodów 650 - lecia Odrzykonia. W muzeum zgromadzono liczne eksponaty związane z historią Odrzykonia i zamku „Kamieniec”, zbiory etnograficzne, wyroby rzemiosła ludowego, dawny sprzęt strażacki, dokumenty, zdjęcia i pamiątki. Ilustrują one niemal wszystkie dziedziny życia wsi w trakcie jej wielowiekowych dziejów. Zwiedzający zobaczyć mogą: stroje ludowe, stare narzędzia rolnicze, sprzęt pszczelarski, lampy używane w gospodarstwach, narzędzia stolarskie, warsztaty tkackie, instrumenty muzyczne, akcesoria strażackie, obrazy oraz fotografie dokumentujące przeobrażenia gospodarcze i społeczne, mundury i odznaczenia żołnierzy, uczestników ruchu oporu oraz osób zasłużonych dla Odrzykonia. Wśród dokumentów zgromadzonych w muzeum szczególną rolę pełni kopia wykonanego w celach podatkowych spisu mieszkańców Odrzykonia z 1662 r.

W dziale sprzętu i narzędzi rolniczych eksponowane są narzędzia do obróbki lnu, ręczne stępy do obróbki jęczmienia na kaszę, żarna do mielenia zboża, pług drewniany i brony. Zgromadzono też fragmenty ubioru kobiecego, jak gorsety, czepce, wyszywane zapaski oraz z ubioru męskiego oryginalną płótniankę. Odrzykoniacy mieli również swój udział w tragicznych wydarzeniach II wojny światowej. Wśród eksponatów z tego okresu znajduje się kociołek na wodę przywieziony z Syberii przez jednego z zesłańców. Ukazane są postacie ofiar zbrodni NKWD oraz sylwetki uczestników bitwy pod Monte Cassino.

W muzeum znajduje się także miejsce dla pamiątek kościelnych. Zachował się do naszych czasów fragment balasek ze starego modrzewiowego kościoła oraz kociołek na święconą wodę. Od kilku lat obecna jest także kopia Matki Boskiej z Dzieciątkiem trzymającym szczygła, nazywana Matką Bożą Odrzykońską.

Przy okazji zwiedzania muzeum można obejrzeć również filmy promujące Muzeum Wsi oraz gminę Wojaszówka.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl