Wyszukiwarka

Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej

 

Prace przy budowie Sanktuarium rozpoczęto w maju 1997 r. Po kilku latach wmurowano kamień węgielny, który został przywieziony z Bazyliki Bożego Narodzenia w Betlejem. Uroczystość konsekracji nowej świątyni została zaplanowana na Jubileusz 100-lecia (tj. 2008 r.) koronacji figurki Dzieciątka Jezus. Natomiast na pasterce tego samego roku dekretem JE. ks. Biskupa, erygowano w kościele parafialnym pw. Dzieciątka Jezus w Jodłowej Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Mieszkańcy Jodłowej czują dumę, że nie odmówili Bogu gościny w swoim sercu i w swojej miejscowości.

Sanktuarium Dzieciątka Jezus tworzy wraz z istniejącym obok budynkiem plebani oraz układem otaczających wzgórz ciekawą krajobrazową kompozycję eksponującą widoki z drogi powiatowej na zabytkowy XVII-wieczny kościół, usytuowany na wzgórzu. Nowa świątynia w swym rozwiązaniu bryłowym stanowi współczesną interpretację tradycyjnej formy obiektu sakralnego o stromych spadzistych dachach pokrytych blachą wtopionych w zieleń i osadzonych w wiejskim pejzażu. Smukła wieża o charakterystycznym uformowaniu i wysokości ok. 37 m stanowi lokalna dominantę w pejzażu lekko falowanych wzgórz. Rzeźbiarskie zwieńczenie fasady frontowej wznoszącej się do wysokości 17.8 m tworzy naturalne przekrycie głównego wejścia do kościoła, nad którym znajduje się kompozycja rzeźbiarska. Kościół jest obiektem trzynawowym. Długość nawy głównej wraz z prezbiterium i zakrystiami wynosi ok.53m. Nawy boczne stanowią kaplice: Kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Kaplica Miłosierdzia Bożego. Nad wejściem Głównym znajduje się obszerny chór.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl