Wyszukiwarka

Wiatraki do mielenia zboża w Różance

 

W miejscowości Różanka zachowały się dwa młyny wiatrowe zbudowane w połowie XX wieku, posiadające oryginalne wyposażenie. Na posesji Tadeusza Szaro znajduje się młyn wiatrowy, zbudowany w roku 1947 przez Władysława Szaro, ojca obecnego właściciela. Wysokość wiatraka wynosi 3,5 m, a średnica śmigieł 5 m. Mechanizm służący do przemiału zboża wykonał i zamontował sam W. Szaro. Po dziś dzień w wiatraku znajdują się oryginalne, kamienne żarna, sita przesiewające przemiał, koła i napęd z drewna. W roku 1998 młyn został poddany remontowi. Wtedy to oszalowano konstrukcję, pokryto dach blachą i wymieniono śmigła. Remont wykonał właściciel i jego starszy brat, który pamiętał początkowe ułożenie łopat. Wiatrak stoi na miejscu, gdzie już wcześniej był młyn wietrzny, który przypuszczalnie został gdzieś przewieziony.

Drugim wiatrakiem jaki zachował się na terenie Różanki, choć już w mniej okazałym stanie, jest wiatrak, który pełnił funkcję młyna. Został zbudowany w 1957 roku przez Juliana Ogorzałka, ojca obecnego właściciela. Wysokość młyna wynosi 4 m, a średnica śmigieł - 4,5 m. Mechanizmy znajdujące się w środku zostały sprowadzone prawdopodobnie z Cieszyny, gdzie wykonał je miejscowy majster. Wiatrak zachowany jest w pierwotnej, oryginalnej postaci. Trzy śmigła zostały uszkodzone przez silny wiatr.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl