Wyszukiwarka

Zespół pałacowo-parkowy w Wiśniowej

  

Na terenie Wiśniowej znajduje się zespół pałacowo - parkowy (dawny majątek Mycielskich), w skład którego wchodzą : Pałac z przełomu XVII - XVIII wieku, barokowa oficyna z XV w., stajnie podworskie z XVII w. oraz zabytkowy park z wieloma pomnikami przyrody oraz ciekawą aleją grabową.

Pałac wzniesiony został na początku XVIII w. dla Firlejów jako murowany dwór myśliwski na rzucie prostokąta, piętrowy, dwuskrzydłowy z sienią na osi, oraz z wieżą od frontu, w której na piętrze znajdowała się kaplica. Pałac został uszkodzony w 1772 r. w czasie walk konfederatów barskich. Przebudowany w latach 1779-1780, staraniem Rocha Jabłonowskiego, w stylu saskiego rokoko wg planów nieznanego architekta. Przekształcony gruntownie w latach 1871-1872 staraniem hr. Franciszka Mycielskiego wg projektu Filipa

Pokutyńskiego (podwyższono górną kondygnację, odbudowano klatkę schodową, wykonano nowe podziały wnętrza, kaplicę na parterze, elewacje zewnętrzne i dach). Częściowo uszkodzony w czasie działań wojennych 1915 r. Restaurowany w latach 1932-1933 i po drugiej wojnie światowej. Układ wnętrz dwutraktowy, murowany z kamienia i cegły. Na parterze na osi sień od zach. tzw. pokój sklepiony (dawny skarbiec), nakryty kolebką. W pomieszczeniach na piętrze salon i jadalnia (dwa kominki murowane 1871- 1872 r.), portale kamienne, dach kryty dachówką.

Oficyna to zapewne pierwotny dwór, wzmiankowany w 1566 r., układ wnętrza przekształcony w XVIII i XX w. Murowany z kamienia na rzucie kwadratu, piętrowy, na piwnicach sklepionych kolebkowo, wnętrze dwutraktowe złożone z sześciu pomieszczeń na każdej kondygnacji. Na parterze potężny piec z kominem. W XVIII w. narożniki zaokrąglono, ujęte lizenami, gzyms wieńczący profilowany.

Zabudowania gospodarcze projektowane były w 1779-80, wzniesione w końcu XVIII wieku, mieściły stajnię, wozownię, wzniesione na rzucie litery „L”, parterowe z piętrową bramą przejazdową, dachy dwuspadowe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl