Wyszukiwarka

Pomnik Grunwaldzki w Krościenku Wyżnym

 

Ponad 100 lat temu, w dniu 21 sierpnia 1910 roku w Krościenku Wyżnym odbyła się podniosła uroczystość, która była echem obchodów 500–letniej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. W Dębinie staraniem społeczeństwa wystawiono pomnik grunwaldzki, który jest aż do tej pory świadkiem wydarzeń tamtych lat. Krzyż dębowy był darem Marii Orpiszewskiej, a piękną płytę kamienną z białym orłem zrywającym się do lotu wykonał Andrzej Lenik, rzeźbiarz z Krosna. Na płycie widnieje napis: „Pamiątka obchodu grunwaldzkiego w Krościenku Wyżnym 21/8 1410–1910. Praojcom na chwałę, braciom na otuchę’’. Sam pomnik nie jest zbyt okazały, ale ma piękną sylwetkę utrzymaną w stylu neoromantyzmu, charakterystycznym dla owych czasów. W 1947 r. koło gospodyń wiejskich odnowiło pomnik, przy czym drewniany krzyż zastąpiono betonowym. W 2010 r. staraniem władz gminy pomnik poddano gruntownej renowacji oraz przeniesiono z pobocza drogi w głąb działki.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl