Wyszukiwarka

Pomnik Grunwaldzki i Konstytucji 3 Maja w Jodłowej

 

Pomnik Grunwaldzki i Konstytucji 3-go Maja rozpoczęto budować w 1910 r. aby uczcić 500-lecie bitwy pod Grunwaldem. 3-go maja 1914 r. odbyła się uroczystość poświęcenia, w której wzięło udział kilka tysięcy osób z Jodłowej i okolicznych miejscowości. Na pomniku wbudowano tablicę z napisem: „Pamięci Konstytucji 3-go maja i bitwy Racławickiej, Jodłowa 1914 r.”

Konserwacja „Pomnika Grunwaldzkiego i Konstytucji 3-go Maja”, stojącego obok kościoła, była prowadzona w roku 2010, a rok później zostały wzmocnione fundamenty pomnika i wykonane nowe schody.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl