Wyszukiwarka

Kościół pw. Narodzenia NMP wraz z plebanią i figurą św. Józefa we Frysztaku

  

Świątynię wzniesiono w 1927 r. Ogromne zasługi w powstanie kościoła wniósł ówczesny proboszcz parafii Frysztak, Ksiądz Prałat Wojciech Blajer. Podczas okupacji niemieckiej frysztacki kościół uległ bardzo poważnym zniszczeniom. W kościół trafiło około 80 pocisków artyleryjskich. W trzech miejscach gruby mur bocznych ścian został na wylot przebity. Zniszczony został dach, połamane krokwie i belki. Do remontu kościoła ksiądz Blajer przystąpił w czasie działań wojennych, w październiku i listopadzie 1944 r. Po wojnie odremontowano całą świątynię. Murowana trzynawowa o zwartej bryle świątynia stoi przy wschodnim stoku wzniesienia, na północ od rynku. Nad całą zabudową góruje pięćdziesięciometrowa, cylindryczna wieża, mieszcząca w przyziemiu główne wejście. Po obu jej stronach, na górnych bokach ściany frontowej, umieszczone są rzeźby kamienne św. Marka i św. Jana. Obejście świątyni, uporządkowane i harmonijnie zespolone ze stylem budowli wspomaga i uzupełnia architekturę. W jasnym, ze smakiem urządzonym wnętrzu, umieszczono część zabytkowego wyposażenia pochodzącego z pierwotnej świątyni. W nawie środkowej znajduje się ołtarz główny w stylu regencji 1753 r., ufundowany przez proboszcza Andrzeja Ankiewicza, odnowiony w 1784 roku staraniem kolejnego proboszcza Michała Duvall. Pole środkowe zdobi barokowy krucyfiks (1650 r.). Otacza go dekoracja w formie udrapowanej kotary i liczne wota. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się współczesny mu obraz Narodzenia Matki Boskiej.

Plebania została wybudowana na stoku góry w 1900r. Ozdobą plebani jest weranda znajdująca się po wschodniej stronie budynku. Dom pokryty jest dachówką. W sierpniu 1944r., podczas walk o górę frysztacką, budynek uległ znacznym zniszczeniom. Po zakończeniu działań wojennych został wyremontowany.

Figura świętego Józefa została ufundowana w 1966 roku, z drobnych ofiar na podziękowanie za opiekę i pomoc przy odbudowie domu zniszczonego w czasie działań wojennych. Świętemu Józefowi oddano pod opiekę placówkę sióstr we Frysztaku. W 2012 roku przeniesiono figurę Św. Józefa na teren parafii i ustawiono ją koło domu parafialnego. Św. Józef w historii Kościoła uznawany jest za pierwszego Patrona Rodzin. W parafii Frysztak przed Ochronką prowadzoną przez siostry sercanki od roku 1937, nieprzerwanie trwa na straży dobra każdej rodziny. Oblubieniec Maryi jest również głównym Patronem Sercańskiego Zgromadzenia, które od 75 lat posługuje we Frysztaku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl