Wyszukiwarka

Cmentarz wojenny nr 235 w Słotowej

 

Cmentarz wojenny w Słotowej położony jest na wzniesieniu z którego można podziwiać piękne panoramy. W obiekcie na planie prostokąta pochowano 30 żołnierzy austrowęgierskich i rosyjskich poległych w 1915 roku. Na mogiłach zbiorowych ustawiono wysokie żeliwne krzyże na cokołach. Indywidualne groby to niskie betonowe stele z żeliwnym krzyżem z owalną tabliczką. Najciekawszy jest pomnik centralny - piękny, kuty krzyż stalowy na betonowym postumencie z glorią na której od strony wejścia daje się odczytać cyfry "9" i "5" - być może była na nim data "1915".

Na terenie Gminy Pilzno znajduje się łącznie sześć cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej. Miejsca te zlokalizowane są w Pilźnie na cmentarzu komunalnym, a także w Łękach Górnych na cmentarzu parafialnym oraz w miejscowościach Parkosz i Słotowa.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl