Wyszukiwarka

Kościół pw. św. Grzegorza w Gorzejowej

 

Kościół powstał przez rozbudowę istniejącej w tym miejscu kaplicy (dobudowano drewnianą nawę). Już przed 1747 r. w Gorzejowej istniała murowana kaplica. Według ludowej tradycji została ona wzniesiona w miejscu, w którym zamordowany został mnich wędrujący z Siedlisk do Pilzna. Pierwsza wiadomość o kapliczce w Gorzejowej "na Górach" pochodzi z 1749 r. W 1936 r. z inicjatywy księdza Wojciecha Zięby do murowanej kaplicy dobudowano drewniany korpus według projektu architekta Stanisława Radwańskiego. Architektura: prezbiterium zbudowane z kamienia i cegły, otynkowane, korpus drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany. Prezbiterium krótkie, zamknięte trójbocznie, z niewielkimi przybudówkami po bokach. Korpus trójnawowy z dwiema kaplicami o charakterze transeptu. Kościół nakrywają dachy siodłowe z wieżyczką na sygnaturkę nad skrzyżowaniem naw. Nad częścią frontową korpusu nadbudowana wieża, zwieńczona ostrosłupową iglicą, w całości pokryta blachą.

Polichromia w prezbiterium figuralna, malowana w 1958 r. przez Stanisława Westwalewica. Wyposażenie wnętrza: przeważnie o charakterze barokowo-ludowym. Ołtarz główny barokowy z XVII w. z obrazem św. Grzegorza z 1698 r., malowanym na desce, wzmiankowanym już w 1747 jako łaskami słynący.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl