Wyszukiwarka

Cmentarz Żydowski "Kirkut" we Frysztaku

 

Cmentarz znajduje się w południowo-zachodniej części miejscowości Frysztak. Pochodzi z II połowy XVII wieku z zachowanymi częściowo kamiennymi macewami. Jego powierzchnia wynosi 46 arów, znajduje się prawie w centrum Frysztaka na tyłach rynku. Nie dokonywano tu pochówków już przed 1939 r. Teren kirkutu prawie 50 lat temu został obsadzony jesionami, a niedawno uporządkowany i ogrodzony. Spoczywa na nim córka cadyka Elimelecha, którego szczątki spoczywają w Leżajsku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl