Wyszukiwarka

Cmantarz wojenny nr 219 w Błażkowej

 

Cmentarz nr 219 jest jednym z kilku, w którym ze znakomitym skutkiem połączono drewno i beton. Pomnik centralny stanowi lekki cokół drewnianego krzyża pomnikowego, włączony w ciąg ogrodzenia. Otoczony drewnianym płotem na betonowych słupach, po których do niedawna nie pozostało śladu. Spoczywa tu łącznie 36 żołnierzy armii austriackiej i rosyjskiej. Interesujący może być fakt, iż pod koniec II wojny światowej pochowano tu żołnierzy niemieckich, nie oznaczając miejsca pochówku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl