Wyszukiwarka

Kaplica w Brzostku

 

Neoklasycystyczna kaplica z początku XIX wieku położona na rynku. Pochodzi prawdopodobnie z 1816 roku, przebudowana została w latach 1918-19. Otrzymała wtedy ozdobny fronton z ceglanymi kolumnami. Ostatni remont przeprowadziło w 1989 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej. Wewnątrz kaplicy na kamiennej mensie ołtarzowej ustawiono figury św. Jana Nepomucena (barokowa z końca XVIII wieku) i Matki Bożej. Obok niej zachowała się XIX-wieczna studnia tradycyjnie nazywana "studnią u Jana".

Kaplica słupowa z XVII lub XVIII wieku stojąca w ogrodzie przy ul. A. Mickiewicza. Zbudowano ją, jak głosi tradycja, na grobach mieszczan pomordowanych przez wojska Jerzego II Rakoczego w 1657 roku lub przez Szwedów w czasie trzeciej wojny północnej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl