Wyszukiwarka

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Czarnorzekach

  

Dawna grekokatolicka cerkiew Św. Dymitra. Kościół wybudowany z kamienia piaskowego w stylu bizantyjskim w 1921 r. Wybudowali go katolicy obrządku greckiego i używali do czasu wysiedlenia w 1946 r. Do tego czasu ludność rzymskokatolicka z Czarnorzek należała do parafii Korczyna, a po wojnie wszystka ludność zamieszkała w tej wsi wraz z cerkwią należała do parafii Korczyna. Od 16 czerwca 1971 r. Czarnorzeki zostały przyłączone do parafii Węglówka. Ściany tynkowane są lastrykiem płukanym z domieszką szkła kolorowego. Dach charakteryzuje się dużą baniastą kopułą, zwieńczoną żelaznym charakterystycznym krzyżem, pokrytą blachą. Widoczny wyraźnie u podstawy krzyża półksiężyc jest znakiem Bogurodzicy, zaś ulokowane pomiędzy ramionami promienie to znaki słońca - symbol Chrystusa. Pozostałe dachy są proste, pokryte blachą. Ołtarz soborowy, dębowy prosty i ambonka przy ołtarzu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl