Wyszukiwarka

Rezerwat przyrody "Herby" - Kobyle

  

Rezerwat geologiczny Herby utworzony został 31 sierpnia 1999 r. Zajmuje powierzchnię 145,85 ha i położony jest na grzbiecie pasma Herbów. Celem utworzenia tego rezerwatu była ochrona oryginalnych wychodni skalnych, zlokalizowanych na grzbiecie pasma Jazowej, które porośnięte są lasami grabowymi i buczyną, a także odsłonięte utwory skalne oraz malowniczy przełom Wisłoka nazywany Bramą Frysztacką. Dominującym zespołem roślinnym jest grąd z bukiem, któremu towarzyszy grab, a sporadycznie klon i lipa, jodła, sosna, olsza i jesion oraz brzoza czarna i brodawkowata. Teren rezerwatu obejmuje wiele roślin chronionych, do których należy zaliczyć buławnik mieczolistny, zimowit jesienny, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, skrzyp olbrzymi, wroniec widlasty, widłak jałowcowaty, paprotka zwyczajna, pierwiosnek wyniosły, kalina koralowa, kopytnik pospolity, przytulia wonna, bluszcz pospolity. W przypadku zwierząt naziemnych znajdujących się na tym terenie należy wymienić kumaka górskiego, salamandrę plamistą, sarnę, dzika i jelenia, a z ptaków puchacza, jastrzębia, myszołowa zwyczajnego, sójkę, kowalika, drozda i dzięciołowate.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl