Wyszukiwarka

Pomnik pomordowanych w Katyniu, cmentarz choleryczny w Niewodnej

 

Pomnik poświęcony ofiarom Katynia usytuowany jest na dziedzińcu kościoła pw. Św. Anny w Niewodnej. Wzniesiony został w czasach reżimu komunistycznego jako jeden z pierwszych w Polsce w 1980 r., przez ówczesnego proboszcza ks. Michała Pelczara.

W lesie, na granicy Niewodnej i Kalembiny założono w połowie XIX w. cmentarz choleryczny. Po pochówkach z tamtego okresu nie ma już śladu, przypomina je natomiast krzyż, z przymocowaną do niego tabliczką, na której napisane jest: Tu spoczywają śp. Zmarli na cholerę w 1914 r. Fundował Hart Stanisław. Cholera pochłonęła wiele ofiar w parafii w latach 1848-1849. Data 1914 umieszczona na tabliczce jest zatem ewidentną pomyłką fundatora, lub jego informatorów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl